Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2015

0867 e2f7
Reposted fromsummerkiss summerkiss

April 21 2015

8264 0624
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo
Sponsored post
 
 

March 23 2015

August 15 2014

4449 b12c
Reposted fromkasiazua kasiazua

July 17 2014

2194 ef00
Reposted fromutoopia utoopia

March 20 2014

4281 80d8
Reposted fromsummerkiss summerkiss

February 26 2014

8704 2a23 500
Reposted frommisiowesprawki misiowesprawki
1896 8661
Reposted fromsummerkiss summerkiss
6268 d312
Reposted fromsummerkiss summerkiss

February 24 2014

7222 af4b
Reposted fromsummerkiss summerkiss

February 15 2014

1422 71db 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss

February 14 2014

Reposted fromsummerkiss summerkiss

February 12 2014

Kobiety!
Co tu dużo mówić? Któż je stworzył?
Bóg musiał być pieprzonym geniuszem.
Włosy...
Mówią, że włosy są wszystkim, wiesz...
Czy zatopiłeś kiedykolwiek nos w gąszczu loków i chciałeś po prostu zasnąć na wieki?
Czy też usta...
Gdy dotkną twych, to jak pierwszy łyk wina po tym, jak co dopiero przemierzyłeś pustynię.
Cycki! Whoo – ah!
Duże, małe... sutki gapiące się wprost
na ciebie... jak tajne szperacze. Mmm.
I nogi...
Nie ważne, czy są jak greckie kolumny czy używane fortepiany. To, co jest pomiędzy nimi, jest przepustką do Nieba.
— Zapach Kobiety
Reposted fromsummerkiss summerkiss

February 06 2014

8470 a947
Reposted fromsummerkiss summerkiss

December 13 2013

5027 d079
Reposted fromutoopia utoopia

December 09 2013

The boy is MINE
— so fuck off
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl

November 02 2013

2356 1cfd
Reposted fromshittywebsite shittywebsite

October 30 2013

9258 f1f2 500
So me

September 11 2013

8575 8608
Reposted frommartynkowa martynkowa

August 25 2013

0783 e8da
Reposted fromshittywebsite shittywebsite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...